Колектив

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ ,,СТЕВАН МОКРАЊАЦ ,, У ШКОЛСКОЈ 2015-16. ГОДИНИ ФОРМИРАНА СУ СТРУЧНА ВЕЋА ПРЕДМЕТА:

 • стручно веће клавира
 • стручно веће гудача
 • стручно веће дувача
 • стручно веће хармонике
 • стручно веће гитаре
 • стручно веће соло певања
 • стручно веће теоретских предмета
 • стручно веће етномузиколошких предмета
 • стручно веће опште-образовних и изборних предмета


СТРУЧНО ВЕЋЕ КЛАВИРА

 • Јованка Петровић, проф. – председник стручног већа клавира
 • Татјана Јаковљевић, проф.
 • Гордана Вељовић, проф.
 • Марија Остојић, проф.
 • Милан Илић, проф.
 • Маријана Дреноваковић, проф.
 • Стефана Милутиновић, проф.
 • Марко Голоскоковић, проф.
 • Бојана Мирјанић Авдијенко, проф.
 • Вања Здравковић, проф.
 • Ивана Цветковић, проф.
 • Анђела Миловановић, проф.
 • Александра Павловић,
 • Станко Симић,
 • Филип Трајановски,
 • Сара Сарић,
 • Стефанa Вукићевић,
 • Сузана Сајић, корепетитор
 • Мила Величковић, корепетитор

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГУДАЧА

 • Дуња Маринковић, проф. виолине – председник стручног већа гудача
 • Предраг Михајловић, мр виолончела
 • Роксанда Вујанац, проф. виолине
 • Анушка Николић, спец, проф. виолине
 • Славица Лазић Пандрц, проф. виолине
 • Јелена Ћурчић, проф. виолине
 • Марија Исаиловић, проф. виолине
 • Јелена Станић, проф. виоле
 • Анђела Миљковић, проф. виолине
 • Кристина Ушљебрка, проф. контрабаса
 • Јована Веселиновић, проф. виолине

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДУВАЧА

 • Срђан Радосављевић, проф. трубе – председник стручног већа дувача
 • Дејан Остојић, проф. кларинета
 • Срећко Срећковић, проф. саксофона
 • Миле Вујадиновић, проф. кларинета
 • Невенка Томашевић проф. флауте
 • Сања Лазовић, проф. флауте
 • Лепа Ковачевић, проф. флауте
 • Саша Дамњановић, наст. тромбона
 • Мила Величковић, проф. хорне и кам. музике-дувачи

СТРУЧНО ВЕЋЕ СОЛО ПЕВАЊА

 • Иван Миловановић, проф. председник стручног већа соло певања
 • Драгана Манојловић, проф.
 • Александар Сворцан, проф. камерне музике

СТРУЧНО ВЕЋЕ ХАРМОНИКЕ

 • Милена Стојановић, проф. – председник стручног већа хармонике
 • Марија Вукићевић, проф.
 • Александар Милојевић, проф.
 • Душан Рвовић, проф.
 • Милан Радуловић, проф.
 • Стефан Попаречанин, проф.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГИТАРЕ

 • Живојин Илић, проф.
 • Ненад Стефановић, проф.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА

 • Ивана Глишовић, проф. – председник стручног већа теоретског одсека
 • Јадранка Јагличић, проф.
 • Дарко Манојловић, проф.
 • Владимир Савић, проф.
 • Владлена Игрутиновић, проф.
 • Саша Филиповић, проф.
 • Јелена Николић, проф.
 • Иван Лекић, проф.
 • Јелена Недовић, проф.
 • Наташа Ђенић, наст.
 • Ружица Шумарац, проф.
 • Александар Попадић, проф.
 • Владимир Милићевић, проф.
 • Марко Јагличић, проф.
 • Лазар Васиљевић, проф.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕТНОМУЗИКОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА

 • Александра Савић, наст. фруле – председник стручног већа етномузиколошких предмета
 • Злата Марјановић, др етномузиколог
 • Борисав Миљковић, проф.
 • Милица Ђорђевић, проф. етномузиколог
 • Радован Пековић, наст – гусле

СТРУЧНО ВЕЋЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 • Јасмина Стоисављевић, проф. српског језика и књижевности
 • Силвана Ђорђевић-Мирковић, проф.српског језика и књижевности
 • Данијела Блажевски, проф. енглеског језика
 • Ружица Каличанин, проф. италијанског језика
 • Данијела Кужић, проф. биологије
 • Ивана Богићевић, проф.психологије
 • Нада Дамњановић, проф. социологије
 • Јасмина Милојевић, проф. физике
 • Соња Мојсиловић-Вујић, проф. физичког васпитања
 • Бојан Милојевић, проф. информатике
 • Радослав Богојевић, проф.информатике
 • Ана Каличанин, проф. историје и грађанског васпитања
 • Весна Драгојевић, проф. филозофије
 • Мирослав Почуча, проф. веронауке

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Биљана Мирјанић – директор
 • Славица Павловић – секретар
 • Весна Миладиновић – педагог
 • Новка Миладиновић – шеф рачуноводства
 • Данијела Глушчевић – административни радник