Упис

На овој страници можете погледати све информације за пријемни испит. Ове године се врши упис ученика у

  • музичко забавиште,
  • припремни разред,
  • први разред основне музичке школе,
  • први разред средње музичке школе.

Потребна документација:

  1. Попуњен формулар пријаве за упис (добија се у секретаријату школе или га можете преузети са сајта)
  2. Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија)
  3. Потврда о уплати трошкова уписнине

потребну документацију за пријемни испит можете прузети са следећих линкова:

Пријава за полагање пријемног испита за ОМШ

Пријава за забавиште Музичке школе

За упис у први разред потребно је попунити и картон ученика

Картон ученика Музичке школе Стеван Мокрањац