ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВAЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел.број: 493/1 Дана: 21.05.2015. године На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, број 124/2012 и 14/15) Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, Краљево Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ јавна набавка добара мале вредности број 1/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 465/1 Дана: 14.05.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ јавна набавка добара мале вредности број Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА јавна набавка добара мале вредности број 2/15

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА јавна набавка добара мале вредности број 2/15          1)Назив и адреса наручиоца -МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево -ПИБ 100264575, Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 4/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 360/1 Дана: 16.04.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 4/15 Врста поступка: јавна набавка Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 3/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 346/1 Дана: 14.04.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 3/15 Врста поступка: јавна набавка Read More …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15   Набавка добара-музички инструменти– Предмет јавне набавке обликован у две партије Назив партије Партија 1. један (1)- контрабас       Партија 2.   две (2) хармонике       Јавна набавка број ЈН МВ Read More …