ИЗМЕНЕ 2. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево Топлице Милана 2 Дел.бр. 1512/1 12.12.2013. год. Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  врши измену у Позиву за подношење понуда и измену Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 2.ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево Топлице Милана 2 Дел.бр. 1513/1 12.12.2013. год. Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. ст. 5 Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 2.ЗА Read More …

ОДГОВОР 1. НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МВ 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Дел. бр: 1502/1 Датум: 09.12.2013. године Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Србија Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575           ОДГОВОР 1. Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево Топлице Милана 2 Дел.бр. 1498/1 04.12.2013. год. Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. ст. 5 Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА Read More …

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5/13, ДЕЛ.БР. 1478/1 ОД 28.11.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево Топлице Милана 2 Дел.бр. 1497/1 04.12.2013. год. Наручилац МШ “Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  врши измену у Позиву за подношење понуда и Read More …

Oдговори на питања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа “Стеван Мокрањац” Дел. бр: 1493/1 Датум: 03.12.2013. године Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Србија Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575   Poštovani, Ovim putem Vas obaveštavamo da Read More …

Јавна набавка добара 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Дел. бр:  1478/1 Датум: 28.11.2013. године Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575   ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 5/13 музички инструменти Read More …

Позив за подношење понуде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Дел. бр:  1479/1 Датум: 28.11.2013. године Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163;  ПИБ: 100264575     1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Read More …