Измене конкурсне документације 3/15 бр.2.

Измене конкурсне документације 3/15

 бр.2.

-набавка добара-делови и прибор за музичке инструменте-

 

 

 

На страни 4, 19, 20, 23 и  24. конкурсне документације  бр. 3/15 бр. 205/1 од 10.03.2015. и измене бр. 236/1 од 18.03.2015.  где стоји:

trske Vandoren  za  sopran klarinet  3 (kutija ) и  blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YFR-23  мења се и гласи:

trske Vandoren  za  sopran saksofon  3 (kutija )

blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YRS-23

Напомена: Понуђачи треба да припреме понуду у складу са измењеном документацијом.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

 

Комисија за ЈН

Вујанац Роксанда

Славица Павловић

Миле Вујадиновић