ИЗМЕНЕ 2. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево Топлице Милана 2 Дел.бр. 1512/1 12.12.2013. год. Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  врши измену у Позиву за подношење понуда и измену Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 2.ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево Топлице Милана 2 Дел.бр. 1513/1 12.12.2013. год. Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. ст. 5 Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 2.ЗА Read More …

ОДГОВОР 1. НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МВ 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Дел. бр: 1502/1 Датум: 09.12.2013. године Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Србија Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575           ОДГОВОР 1. Read More …