Јавна набавка добара 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Дел. бр:  1478/1 Датум: 28.11.2013. године Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575   ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 5/13 музички инструменти Read More …

Позив за подношење понуде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Дел. бр:  1479/1 Датум: 28.11.2013. године Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163;  ПИБ: 100264575     1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 1406/1 Дана: 28.10. 2013.. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр.124/12),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Врста поступка: јавна набавка мале вредности Read More …

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДЕЛ. БР. 1312/1 ОД 20.09.2013. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево Топлице Милана 2 Дел.бр. 1321/1 25.09.2013. год.   Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  врши измену у Позиву за подношење понуда и Read More …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „СтеванМокрањац“ Топлице Милана 2 Број:1311/1 Датум: 20.09.2013.год. 1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com 1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке мале Read More …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                            Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Дел.број 1312/1 Датум 20.09.2013. год. Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Read More …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Дел.број.1105/1 Датум 28.06.2013. год. Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ Read More …

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 NOVI OBRASCI ZA J. NABAVKU   РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,” Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Дел.број 873/1 Датум 13.06.2013. год. Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575    КОНКУРСНА Read More …