ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, обавештава да ће родитељи пријаве за полагање пријемног испита за 1. разред основне музичке школе за школску 2022/23. годину, попуњавати  директно на сајту школе https://mokranjac-kraljevo.com  (пријава за упис у први разред). Уколико родитељи нису у могућности да попуне пријаву електронским путем, исту могу попунити у секретаријату школе канцеларија 113. Пријављивање кандидата почиње од понедељка 18.04.2022. до 17.06.2022.год.

Термини полагања пријемног испита у матичној школи у Краљеву: 28.05.2022.; 04.06.2022.; 11.06.2022.; 18.06.2022. год.

НАПОМЕНА: Online пријаве односе се и за пријављивање кандидата у издвојеним одељењима (Врњачка Бања, Ушће и Витановац).

Пре попуњавања пријаве потребно је погледати на које инструменте дете може да конкурише по годинама старости.

     I РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ (матична школа – Краљево)

–  Ученици који имају 9 година и млађи могу да се пријаве за: хармонику, гитару, виолину, виолу,виолончело, клавир или флауту.

–  Ученици од 9 до 11 година могу да се пријаве за: трубу, кларинет, саксофон, хорну, тромбон, удараљке, контрабас или српско традиционално свирање (фрула или гусле).

 Напомена: У први разред основне музичке школе може да се упише и старији ученик уколико покаже изузетне музичке способности на пријемном испиту.

–  Ученици могу да се пријаве за: соло певање (13 година и старији за женске гласове) и (16 година и старији за мушке гласове)

–  Ученици који имају 10 година и старији могу да се пријаве за: Српско тадиционално певање.

Термини полагања пријемног испита у издвојеном одељењу у Врњачкој Бањи:

  • 27.05.2022.; 03.06.2022.;10.06.2022.год у периоду од 11 до 15 часова.

НАПОМЕНА: У издвојеном одељењу у В.Бањи кандидати могу конкурисати на следећим инструментима: виолина, клавир, флаута и хармоника.

Термини полагања пријемног испита у издвојеном одељењу у Ушћу:

  • 31.05.2022.;02.06.2022.;07.06.2022.;09.06.2022.;14.06.2022.;год. 

у периоду од 13 до 16 часова.

НАПОМЕНА: У издвојеном одељењу у Ушћу кандидати могу конкурисати на следећим инструментима: виолина, клавир, гитара и хармоника.

Термини полагања пријемног испита у издвојеном одељењу у Витановцу:

  • 31.05.2022.;02.06.2022.;07.06.2022.;09.06.2022.;14.06.2022.;год. 

у периоду од 14 до 17 часова.

НАПОМЕНА: У издвојеном одељењу у Ушћу кандидати могу конкурисати на следећим инструментима: клавир, хармоника, српско традиционално певање.

Потребна документација:

Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија), Пријава (добија се у секретаријату школе),Потврда о плаћеним трошковима за пријемни испит.

Попуњене пријаве и осталу документацију предати у секретаријату школе до дана пријемног испита.