Пропозиције за седмо отворено такмичење „АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК“ Краљево

Пропозиције за седмо отворено такмичење „АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК“ Краљево
10. маја 2014. године.

Такмичење ће се одржати по следећим категоријама:
1) Такмичење из хармоније и музичких облика за ученике III и IV разреда средње музичке школе
2) Музичко стваралаштво за ученике I, II, III и IV разреда средње музичке школе
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Ова категорија осмишљена је тако да представља надоградњу познавања свих теоријских предмета, а у складу са узрастом:
I разред средње школе
Стварање мелодије за соло – инструмент по избору
Ученик од неколико понуђених мотива бира један и од њега ствара мелодију. Број тактова биће предложен, али не и строго одређен. Ученик бира инструмент за који компонује мелодију, а нотација и све музичке ознаке које је прате морају одговарати бележењу музичког текста за тај инструмент. Исто тако, ученик је у обавези да напише акорде који прате мелодију, бројевима ступњева или шифром.
II разред средње школе
Стварање периода у строгом хармонском стилу за хор
Од задатог мотива ученик ствара период (без модулације) . Треба га записати у строгом хармонском стилу, без текста, али да се деонице третирају као да су за хорско певање.
III разред средње школе
Композиција за клавир облика песме
Од неколико понуђених мотива различитих стилова (класика, романтизам, етно), ученик одабира један и ствара облик песме са дијатонском модулацијом за извођење на клавиру.
IV разред средње школе
Слободни хармонски став за клавир и соло инструмент
Од неколико понуђених мотива различитих стилова, ученик бира један и ствара композицију за соло- инструмент и пратњу на клавиру. Ученик сам бира облик, а на крају коментарише у ком је облику композиција као и друге детаље који, по његовом мишљењу, захтевају коментар.

Написане композиције ће се изводити. Ученик може повести инструменталисту који ће одсвирати композицију, или ће школа обезбедити извођача.
ХАРМОНИЈА И МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ
1.Захтеви на такмичењу из хармоније и анализе облика састојаће се из:
– хармонизовања задатог сопрана
– хармонске анализе краћег дела композиције
– формалне анализе музичког дела
Од облика биће понуђени: за III разред – рондо или облик песме, за IV разред рондо или сонатниоблик.
1. Рок за подношење пријава је 28.04.2013. на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево
2. Уз пријаву такмичари достављају доказ о уплати донације у износу од 2000 динара на жиро рачун 840-397666-36, као и уговор о донаторству. У случају отказивања доласка, донација се не враћа.
3. Такмичаре ће оцењивати жири у саставу :
– Иван Бркљачић – Милана Стојадиновић Милић
4. Такмичарима се додељују Дипломе за освојену I, II и III награду, а остали
учесници добијају Похвале за учешће на такмичењу.
5. Учесници такмичења сами сносе трошкове пута и смештаја у Краљеву.
6. На крају сваког такмичарског дана биће организоване консултације професора са
члановима жирија о наступу ученика.
7. Уколико се ученик такмичи у две категорије потребно је послати две пријаве.
8. Ученици приступају такмичењу под шифром. Тек после званичног бодовања отварају
се коверте са шифрама и сазнаје се име и презиме такмичара.
За обезбеђивање смештаја можете контактирати следеће објекте:
– Драгачево: 036/235-056, 036/231-613, 064/455-79-55
– Ђердан: 036/816-250, 036/817-350
– Техноград: 036/373-300
Организациони одбор музичке школе
Контакт телефон: 064/ 8953347 Владимир Савић
064/895-33-05 Ивана Глишовић
e – mail: mokranjackv.to@gmail.com
web site: www.mokranjac-kraljevo.com
Рок за решавање задатака из хармоније је 4 сата.