ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

  Поводом Дечје недеље, у организацији Министарства за бригу о породици и демографију и Пријатеља деце Србије, 05.октобра 2021. одржана је Седница представника ученичких парламената Републике Србије, и деце активиста и активисткиња у области права деце. Седници која је одржана у Београду у Народној Скупштини Републике Србије присуствовали су и представници Ученичког парламента Музичке школе Стеван Мокрањац Марта Митровић и Петар Дуњић.

  Седница представника ученичких парламената и деце активиста у области права деце под називом Важност вршњачке подршке у остваривању права детета имала је за циљ  да промовише партиципацију деце у друштвеном животу кроз слободно формирање и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу, кроз сусрет ученика средњих школа у Србији, укључујући средњошколце из специјалних школа и са институционалног смештаја. Уз подршку стручњака из ове области размишљали су  и дебатовали о важности партиципације деце у друштвеном животу, као и вршњачке подршке у редовним и ванредним околностима – кроз рефлексију искустава средњошколаца, укључујући и она из доба епидемије COVID-19. Педесет средњошколаца из двадесет градова и општина је  узело учешће, а нова знања и искуства пренеће вршњацима у локалним заједницама. Скуп је организован као право скупштинско заседање, са правилима скупштинске процедуре -радно председништво, утврђени дневни ред, излагања ограничена на пет минута и усвојене препоруке, доступне јавности.

   Надамо се да ће уз нова искуства и идеје Ученички парламент наставити са одличним резултатима као и до сада.