ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

55. РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Ученици наше школе данас наступају на такмичењу у Књажевцу.

извор: Школа за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ из Књажевца