Интернационална манифестација „Дани хармонике” мај, 2012. Смедерево

Интернационална манифестација „Дани хармонике” мај, 2012. Смедерево

Класа:Милан Радуловић, проф.
Ученик Ђорђе Костић, 5. разред основне музичке школе освојио је 2. награду
Ученик  Васиљевић Стефан 1. разред средње музичке школе освојио је 3. награду

Класа: Душан Рвовић, проф.
Ученик Зоран Алексић 1. разред средње музичке школе освојио је 3. награду