Јавна набавка мале вредности – гасно уље екстра лако

Јавна набавка мале вредности – гасно уље екстра лако

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

О Д Л У К A

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара гасно уље екстра лако евро ЕЛ 1.1.1

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1.1.1 за 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1.1.1

Обавештење o закљученом уговору