КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ ЗА 1. РАЗРЕД СМШ

КЛАВИР

06.06.2014.      од 10 h, уч. 111

Дреноваковић Маријана

Јаковљевић Татјана

Рудеж Марија – екстерни члан          

ВИОЛИНА – ВИОЛА

06.06.2014.      од 10 h, уч. 215

Исаиловић Марија

Ћурчић Јелена

Марковић Весна – екстерни члан 

КОНТРАБАС – ГИТАРА

06.06.2014.      од 10 h, уч. 215

Михаиловић Предраг

Ћурчић Јелена

Илић Живојин – резерва

Марковић Весна – екстерни члан 

ФЛАУТА – КЛАРИНЕТ- САКСОФОН

06.06.2014.      од 10 h, уч. 211

Ковачевић Лепа

Величковић Мила

Радосављевић Срђан – резерва

Павловић Милан – екстерни члан

ТРУБА – ТРОМБОН

06.06.2014.      од 10 h, уч. 211

Ковачевић Лепа

Величковић Мила

Радосављевић Срђан – резерва

Павловић Милан – екстерни члан

СОЛО ПЕВАЊЕ

06.06.2014.      од 10 h, уч. 209

Миловановић Иван

Томашевић Невенка

Манојловић Драгана – резерва

Вуковић Драгана – екстерни члан

ЕТНО ПЕВАЊЕ – ЕТНО СВИРАЊЕ

06.06.2014.      од 10 h, уч. 206

Марјановић Злата

Илић Александра

Цветић Светислав – резерва

Ковачевић Гордана – екстерни члан

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТ

03.06.2014.                                                            10 h – ТЕОРИЈА, уч. 102                                       11 h – СОЛФЕЂО, уч. 102

Савић Владимир

Игрутиновић Владлена

Попадић Александар

СОЛФЕЂО ИО и ТЕОРИЈА ТО

05.06.2014.                                                       10h –  ДИКТАТ  ТО,  уч. 103                                  10h –  СОЛФЕЂО ИО,  уч. 102                              11h –  ТЕСТ ТЕОРИЈА  ТО,  уч. 103  

Попадић Александар

Савић Владимир

Лекић Иван (за диктат и тест)

Лукић Филип – екстерни члан     

СОЛФЕЂО ТО

07.06.2014.    10 h – СОЛФЕЂО, уч. 102

Попадић Александар

Милићевић Владимир

Лукић Филип – екстерни члан