КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА БОДОВИМА ОСВОЈЕНИМ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ И УСПЕХОМ ИЗ ОСНОВНЕ И МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Коначна ранг листа са бодовима освојеним на пријемном испиту и успехом из основне и музичке школе за школску 2011/2012. годину

Образовни профил: Музички извођач

Образовни профил: Музички сарадник

Ученици који нису положили пријемни испит