Моравски сабор фрулаша

На „ Моравском сабору фрулаша “ у Почековини наши ученици :
Матеја Стевановић, 4.разред ОМШ освојио је 2. награду
Љубиша Ђорђевић,.1.разред СMШ освојио је 1. награду.
Оба ученика су у класи прфесора Борисава Миљковића.