ОДГОВОР 1. НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МВ 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Дел. бр: 1502/1

Датум: 09.12.2013. године

Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

 

 

 

ОДГОВОР 1. НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МВ 5/13

 

 

ПИТАЊЕ:

 

Да ли долазе у обзир црни клавири?

 

ОДГОВОР:

Потребно је да потенцијални понуђачи припреме понуду на бази података у конкурсној документацији, где стоји боја  „ружино дрво“.

Комисија за јавне набавке

Наташа Ђенић

Славица Павловић

Новка Миладиновић