Осмо отворено такмичење „ АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК“ Краљево 9. мај 2015. године

 

ПРИЈАВА

 

Молимо Вас да попуните следећу пријаву на компјутеру
(образац пријаве можете преузети на сајту www.mokranjac-kralјevo.com), одштампате, оверите и пошаљете на доле наведену адресу (са доказом о уплати донације)
МОГУЋЕ ЈЕ СКЕНИРАТИ УПЛАТНИЦУ ТАКОЂЕ ПОСЛАТИ КАО ATTACHMENT УЗ ПРИЈАВУ.

 

 

ПРЕДМЕТ:

 

ПОДАЦИ О ТАКМИЧАРУ:
Име и презиме:
Датум рођења: Разред:
Назив музичке школе и место:
Предметни професор: Тел:

 

 

У циљу ефикасније обраде података о такмичарима, МОЛИМО ВАС да попуните табелу
и пошаљете као attachment на следећу EMAIL адресу: mokranjackv.to@gmail.com

 

  

Место и датум:

Naspomena:

                                           

 

                                                                                                          М.П.                                                       Потпис директора:

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

Уредно попуњену и оверену пријаву са доказом о уплати ДОНАЦИЈЕ као и уговор о донаторству послати на адресу: МШ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ” 36000 КРАЉЕВО, Топлице Милана 2,

НАЈКАСНИЈЕ ДО 28. Априла 2013. године

Жиро рачун: 840 – 4423760 – 97

Сврха: Донација за такмичење „ АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК“  Износ: 2500.- дин.

Ближе информације на сајту школе: www.mokranjac-kraljevo.com

или на телефоне за информације: 064/8953347 Владимир Савић, 064/895-33-05 Ивана Глишовић

email: mokranjackv.to@gmail.com