Предаваље за ученике

Предавање за ученике 3.и 4.разреда СМШ одржала је спец. музичке теорије Верицa Михајловић под називом:
„Препознавање формалних модела на основу тематске,тоналне и структурне шеме“!

Професорка је коаутор књиге“Пролонгација и структурни нивои у постоналној музици“!