ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ

Обавештавамо да ће у периоду од 12. до 15. априла 2021. године родитељи, односно други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу „Стеван Мокрањац“, Краљево електронским путем попуњавањем пријаве и достављањем на мејл адресу школе (sekretar.mokranjac@gmail.com).

Пријава ће моћи да се достави и у папирном облику у секретаријат школе, канцеларија бр.113, од 12. до 15. априла 2021. године, уколико се не искористи могућност пријаве електронским путем. 

Образац пријаве можете преузети са сајта школе. (Пријава је доступна у docx и pdf формату)