Прослава „Светог Саве“

Традиционална прослава дана“Светог Саве“ у Музичкој школи.