Треће отворено такмичење – Бинички

„Треће отворено такмичење – Бинички“ март, 2013. г., Београд

На Трећем отвореном такмичењу Бинички у Београду остварен је изузетан  резултат ученика гудачког одсека музичке школе „Стеван Мокрањац” из Краљева из организационе јединица Врњачка Бања.

Класа: Анушка Николић, проф.
Клавирска сарадња: Сузана Сајић

– Ученик Александар Илијовски, 2. разред основне музичке школе, 1. специјална награда