Учешће на манифестацији у организацији ТО града Краљева

Наши ученици одсека за традиционалну музику на манифестацији у организацији ТО града Краљева.
Ученици су у класи професора Борисава Миљковића.