„ЗА ТРАЈНИ ДОПРИНОС И УСПЕШНО СТВАРАЛАШТВО У МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ“

Захваљујемо се културно – историјском центру „ СРПСКА КРУНА “ из Крагујевца који нас је препознао као установу која трајно доприноси музичкој уметности.