КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

Објављен је календар активности за спровођење пријемног испита и упис ученика у средњу музичку школу за школску 2021/2022. годину.