Коначна бодовна листа V отвореног такмичења ”Александар Шаца Путник”

KONAČNA BODOVNA LISTA – HARMONIJA SA MUZIČKIM OBLICIMA – III SREDNJE

 

 

Šifra

Nagrada

Prezime i ime

Harmonski zadatak

Harmonska analiza

Analiza muzičkog oblika

UKUPNO bodova

 Profesor

Škola

461934

pohvala

Terzija Uroš

14

14

35

63

Anđela Mirjanić
mr Stanislava Gajić

M.Š. “Petar Konjović” – Sombor

894286

pohvala

Basić Nikolina

14

13

35

62

Anđela Mirjanić
mr Stanislava Gajić

M.Š. “Petar Konjović” – Sombor

689568

pohvala

Kovačić Filip

13

5

34

52

Anđela Mirjanić
mr Stanislava Gajić

M.Š. “Petar Konjović” – Sombor

056734

DRUGA

Pavlović Marija

34

14

33

81

Tamara Milosavljević

M.Š. “Živorad Grbić” – Valjevo

253697

PRVA

Damnjanović Milena

38

20

34

92

Ivanka Simonović
Jelena Nikolić

M.Š. “Stevan Hristić” – Kruševac

856793

DRUGA

Spasić Stefana

37

13

30

80

Ivanka Simonović
Jelena Nikolić

M.Š. “Stevan Hristić” – Kruševac

695943

TREĆA

Lazarević Ilija

21

14

35

70

Jelena Nedović
Saša Filipović

M.Š. Stevan Mokranjac” – Kraljevo

794727

DRUGA

Kućerović Milica

32

19

34

85

Jelena Nedović
Saša Filipović

M.Š. Stevan Mokranjac” – Kraljevo

128453

TREĆA

Josifović Katarina

25

14

35

74

Jelena Nedović
Saša Filipović

M.Š. Stevan Mokranjac” – Kraljevo

 KONAČNA BODOVNA LISTA – HARMONIJA SA MUZIČKIM OBLICIMA – IV SREDNJE

 

 

Šifra

Nagrada

Prezime i ime

Harmonski zadatak

Harmonska analiza

Analiza muzičkog oblika

UKUPNO bodova

 Profesor

Škola

779300

POHVALA

Maletić Anja

24

10

33

67

Dragana Martinović
Milena Zelenović

M.Š.”Stevan Mokranjac” – Bijeljina, R. Srpska

774583

POHVALA

Radisavljević Predrag

35

5

19

59

Aleksandar Jerenić
Jelena Ratković

M.Š. “dr. Vojislav Vučković” – Čačak

152793

POHVALA

Đunović Vesna

0

12

29

41

Aleksandar Jerenić
Jelena Ratković

M.Š. “dr. Vojislav Vučković” – Čačak

848993

POHVALA

Čegenjac Stefan

26

7

20

53

Aleksandar Jerenić
Jelena Ratković

M.Š. “dr. Vojislav Vučković” – Čačak

355667

POHVALA

Pekanović Josip

30

9

20

59

Anđela Jeremić
mr. Stanislava Gajić

M.Š. “Petar Konjović” – Sombor

073167

TREĆA

Kostić Anastasija

38

14

20

72

Zoran Obrenović
Svetlana Vilić

M.Š. Vatroslav Lisinski” – Beograd

005464

DRUGA

Damnjanović Teodora

33

18

30

81

Tamara Milosavljević

M.Š. “Živorad Grbić” – Valjevo

069376

POHVALA

Đorđević Nevena

26

5

20

51

Tatjana Mihić – Stošić

M.Š. Kornelije Stanković” – Beograd

227890

POHVALA

Paravinja Snežana

25

10

10

45

Tatjana Mihić – Stošić

M.Š. Kornelije Stanković” – Beograd

402791

POHVALA

Petković Sunčica

30

5

32

67

Tatjana Mihić – Stošić

M.Š. Kornelije Stanković” – Beograd

536179

POHVALA

Todorović Nevena

28

15

20

63

Tatjana Mihić – Stošić

M.Š. Kornelije Stanković” – Beograd

694346

POHVALA

Stojanović Igor

35

14

10

59

Tatjana Mihić – Stošić

M.Š. Kornelije Stanković” – Beograd

993722

POHVALA

Popović Aleksandar

37

8

0

45

Tatjana Mihić – Stošić

M.Š. Kornelije Stanković” – Beograd

667839

DRUGA

Stefanija Aleksija Herrera

37

11

33

81

Tatjana Mihić – Stošić

M.Š. Kornelije Stanković” – Beograd

834333

POHVALA

Đurović Vasilija

24

12

20

56

Vladimir Savić
Darko Manojlović

M.Š. Stevan Mokranjac” – Kraljevo

 

KONAČNA BODOVNA LISTA – MUZIČKO STVARALAŠTVO II i III SREDNJE

 

Šifra

Nagrada

Prezime i ime

Razred

UKUPNO bodova

Profesor

Škola

577334

TREĆA

Savić Dimitrije

II

73

mr. Stanislava Gajić

M.Š. “Petar Konjović” – Sombor

029745

PRVA

Poganj Robert

III

97

mr. Stanislava Gajić

M.Š. “Petar Konjović” – Sombor