Свети Савa, наша слава !!!

Свети Сава, наша слава !!!
Захвалност колегама са дувачког одсека на дивноj организацији и учешћу у обележавању наше славе !!!