КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15   Набавка добара–музички инструменти– Предмет јавне набавке обликован у две партије Назив партије Партија 1. један (1)- контрабас Партија 2.   две (2) хармонике   Јавна набавка број ЈН МВ 2/15 Рок предаје понуда Read More …

Одговор 1

 ПИТАЊЕ ЈНМВ 1/15  Тендерској документацији за набавку Гасног уља екстра лаког Евро ЕЛ, нигде се не помиње како се мења цена после истека важности понуде. Напомињемо да се цене нафтних деривата утврђују одлукама Продавца у складу са кретањима цена на Read More …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КРАЉЕВО    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   НАБАВКА ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ   ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ  1/2015 Краљево,  фебруар 2015. године   МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КРАЉЕВО, Топлице Милана 2 Објавила је ОГЛАС – Read More …