НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ

 Резултати ученика, професора и клавирских сарадника Остварени на такмичењима, фестивалима, у школској 2014-15.г.   Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике, Београд 07.12.2014. године Такмичиле су се се две ученице из теорије музике: Ања Павловић, II разред СМШ, освојила награду Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 888/1 Дана: 25.06.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ преговарачком поступку без објављивања позива за Read More …

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА БОДОВИМА ОСВОЈЕНИМ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ И БОДОВИМА НА ОСНОВУ УСПЕХА У ОШ И ОМШ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА БОДОВИМА ОСВОЈЕНИМ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ И БОДОВИМА НА ОСНОВУ УСПЕХА У ОШ И ОМШ за школску 2015/2016 годину образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК   Konacna lista za prijemni muzicki saradnik 2015 – ПДФ документ Muzicki izvodjac konacna lista 2015 – ПДФ документ

OДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел.број: 636/1 Дана:04.06.2015. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 124/2012 и 14/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, Read More …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА „ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Дел.број: 494/1 Датум: 21.05. 2015. год. Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВAЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел.број: 493/1 Дана: 21.05.2015. године На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, број 124/2012 и 14/15) Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, Краљево Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ јавна набавка добара мале вредности број 1/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 465/1 Дана: 14.05.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ јавна набавка добара мале вредности број Read More …