Документа школе

На овој страници можете преузети документа школе.

Статут школе

Информатор о раду музичке школе

Правилник о заштити и безбедности ученика музичке школе

Правилник о испитима у музичкој школи

Правилник о похваљивању и награђивању

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у музичкој школи

Правилник о систематизацији радних места у музичкој школи

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.