Документа школе

На овој страници можете преузети документа школе.

Статут школе

Информатор о раду музичке школе

Правилник о заштити и безбедности ученика музичке школе

Правилник о испитима у музичкој школи

Правилник о похваљивању и награђивању

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у музичкој школи

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

Систематизација сепембар 2018.

Одлуке о изменама и допунама

Годишњи план рада за СМШ 2018-19.

Годишњи план рада ОМШ 2018-19.