ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ ЕТНОМУЗИКОЛОШКОГ ОДСЕКА

Завршни концерт етномузиколошког одсека, одржан 05.06.2015. године, у Народном музеју.