КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА „ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Дел.број: 494/1 Датум: 21.05. 2015. год. Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВAЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел.број: 493/1 Дана: 21.05.2015. године На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, број 124/2012 и 14/15) Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, Краљево Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ јавна набавка добара мале вредности број 1/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 465/1 Дана: 14.05.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ јавна набавка добара мале вредности број Read More …

Календар уписа 2015

    Датум Време Активност ПЕТАК 15. МАЈ — РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЕКСТЕРНИХ ЧЛАНОВА У ПРИЈЕМНИМ КОМИСИЈАМА   Предлоге слати: Весна Гулан (Рума, Војводина) Славица Петровић (Славенски, Београд) Биљана Вранић Мирјанић (Краљево, централна Србија, крагујевачки регион) Боривој Младеновић (Ниш, Read More …