ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 888/1 Дана: 25.06.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ преговарачком поступку без објављивања позива за Read More …

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА БОДОВИМА ОСВОЈЕНИМ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ И БОДОВИМА НА ОСНОВУ УСПЕХА У ОШ И ОМШ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА БОДОВИМА ОСВОЈЕНИМ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ И БОДОВИМА НА ОСНОВУ УСПЕХА У ОШ И ОМШ за школску 2015/2016 годину образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК   Konacna lista za prijemni muzicki saradnik 2015 – ПДФ документ Muzicki izvodjac konacna lista 2015 – ПДФ документ

OДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел.број: 636/1 Дана:04.06.2015. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 124/2012 и 14/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, Read More …