ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево

Топлице Милана 2

Дел.бр. 1498/1

04.12.2013. год.

Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. ст. 5 Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА СА КЛАВИЈАТУРАМА 5/13

Рок за достављање понуда се продужава, тако да се понудедостављају најкасније до 18.12.2013. године до 12.00 часова.

Јавно отварањепонуда је дана 18.12.2013.у 12,30 часова у просторијама Музичке школе“ Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

 

                                                                                                 Председник комисије

Наташа Ђенић

Славица Павловић

Новка Миладиновић