ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

На основу члана 149. став 12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/15) објављује се:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА у поступку јавне набавке мале вредности-гасно уље екстра лако евро ЕЛ 1/15   Read More …